OMLOUVÁME SE, V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ TECHNICKÁ ÚDRŽBA ESHOPU.

Pravidla a podmínky soutěže na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko umístěné na https://www.facebook.com/obchodpromiminko/  (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost KATKA obchod, s. r. o., se sídlem V Šipce 670/3 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31745, IČ: 04480741 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je vždy stanovena na počátku při zveřejnění předmětné soutěže na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi a splnění všech podmínek soutěže vyhlášených na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko.

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící bezvýhradně přijímá a souhlasí s těmito Pravidly a podmínkami soutěže na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko.

3.5. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.6. Soutěžící může v rámci jedné soutěže splnit podmínky a vstoupit tak do soutěže i opakovaně, nejvýše však jedenkrát denně.

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro výherce je vždy řádně specifikována při zveřejnění předmětné soutěže na facebookové stránce KATKA obchod pro miminko.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

3.5. Vyhlašovatel předá výherci případně odešle cenu výherci prostřednictvím jím zvoleného přepravce a to na adresu výherce. Způsob doručení bude s výhercem dohodnut po skončení soutěže.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze proplácet v hotovosti ani jiným způsobem, nelze za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Jedná se o dárek, který nelze reklamovat. Výhry nepřevzaté do 30ti dnů ode dne vyhlášení vítěze propadají ve prospěch vyhlašovatele.

5. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Jsme KATKA obchod pro miminko i maminku

Usnadníme Vám přípravu na příchod nového člena rodiny i období jeho dalšího růstu a spokojeného vývoje. Pomůžeme Vám s pořízením kompletní výbavy, kterou pro nového člena rodiny budete potřebovat. Preferujeme především české výrobky a výrobky českých firem.

O společnosti

Naše kamenná prodejna

Plzeň, V Šipce 670/3

mapa Katka obchod pro miminko Plzeň
Kontakty
Logo
Obchod pro miminko i maminku
info@obchodpromiminko.cz
(Po - Pá, 9 - 17 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz